Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Adviesburo Veerkracht verwerkt uw persoonsgegevens omdat een opdrachtgever gebruik maakt van onze diensten. Wij ontvangen uw persoonsgegevens van de opdrachtgever. Wanneer deze gegevens nog niet bekend zijn bij de opdrachtgever dan vragen wij of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever of van u en vervolgens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adres en woonplaats

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Adviesburo Veerkracht verwerkt uw persoonsgegevens gebaseerd op de volgende grondslag:
– Een opdrachtgever die een opdracht tot nader onderzoek verstrekt.

Adviesburo Veerkracht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Uitvoering van het onderzoek.
-Rapportage aan de opdrachtgever van het onderzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming
Adviesburo Veerkracht neemt altijd besluiten met tussenkomst van een van onze medewerkers. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Adviesburo Veerkracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden na afronding van het onderzoek weer overgedragen aan de opdrachtgever en uit onze systemen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Adviesburo Veerkracht werkt alleen voor de opdrachtgever en deelt geen gegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Adviesburo Veerkracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Adviesburo Veerkracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.