Onze visie

Handhaving:
Adviesburo Veerkracht is in eerste instantie gericht op handhaving. Regels zijn regels en daar dient iedereen zich aan te houden. Afspraken vastgelegd in een huurcontract dienen nageleefd te worden. Uitzonderingen zijn er niet.

Sociaal:
Achter iedere voordeur schuilt een ander verhaal of probleem. Iedereen heeft het recht om zijn kant van het verhaal toe te lichten. Wij vinden het belangrijk dat wanneer het een zorgadres blijkt te zijn, de nodige instanties ingeschakeld worden en denken mee in passende oplossingen.

Kwaliteit:
Adviesburo Veerkracht houdt niet van half werk en niet van horen zeggen. Wij staan voor volledigheid, grondigheid, harde feiten en sluitend bewijs.

Snelheid:
Snel een eind maken aan onrechtmatige bewoning en overlast vinden wij belangrijk. De leefbaarheid binnen een wijk staat vaak al lange tijd onder druk. Onze doorlooptijden zijn daarom zeer kort.