Adviesburo Veerkracht

Onrechtmatige bewoning

Adviesburo Veerkracht maakt een einde aan het onrechtmatig gebruik van huurwoningen. Wij kijken achter de voordeur en lossen de problemen rond een ongewenste woonsituatie op.

Onrechtmatig gebruik van een woning kan onderhuur, overbewoning, wietteelt, prostitutie of drugshandel zijn.  Als gevolg daarvan ontstaat er schade aan de woning, lawaaioverlast, stankoverlast en een onveilig gevoel bij omwonenden.

Adviesburo Veerkracht neemt het probleemdossier van u over door het starten van een onderzoek met als einddoel een sluitende rapportage. En wordt het huurcontract door onze inspanningen door de rechter ontbonden, dan kunt u zelfs de kosten van het onderzoek terugvorderen van de voormalige huurder.

Adres onjuist
Waar iemand woont hoort hij ook ingeschreven te staan. Dat lijkt logisch. Helaas blijken er nog veel onjuiste inschrijvingen te zijn. Door te doen alsof je ergens niet woont of juist wel, kun je in aanmerking komen voor regelingen zoals kinderbijslag en studiefinanciering terwijl je daar geen recht op hebt.

Adviesburo Veerkracht biedt ondersteuning in de aanpak van deze risicoadressen, zowel administratief als met het uitvoeren van huisbezoeken.

Burenruzie
Wij lossen succesvol conflicten tussen buren op. Met de combinatie van een huisbezoeker en een communicatiespecialist hebben wij net iets meer in huis om door te kunnen pakken. Wij doorlopen alle gebruikelijke stappen van het communicatieproces maar het behouden van de leefbaarheid en terugdringen van de overlast staat voorop.

Sociaal aspect
Soms blijkt dat achter de voordeur een zorgprobleem huist. In dat geval zorgen wij ervoor dat in overleg met u de hulpinstanties ingeschakeld worden.

Onrechtmatig maar ook onrechtvaardig

 • Sociale huurwoningen
  Het is niet de bedoeling dat bewoners winst maken op het verhuren van hun woning. Het zijn sociale huurwoningen waar een lage huur voor wordt betaald. Die woningen zijn ook bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Door het onderverhuren van bijvoorbeeld alle slaapkamers lopen de inkomsten soms op tot het viervoudige van de eigenlijke huurprijs.
 • Wachtlijst
  Het kan niet zo zijn dat mensen die niet op de wachtlijst staan, voordringen door in de woning van iemand anders te gaan wonen. Woningzoekenden die op de wachtlijst staan gaan altijd voor. Door aanpak van dit probleem kunnen wachtlijsten aanmerkelijk korter worden.
 • Hoge kosten en gevaar
  De woningen zijn niet geschikt voor de illegale activiteiten waar ze voor gebruikt worden. Wordt er hennep gekweekt, dan zorgt dat vaak voor lekkages, schimmel en brandgevaar. Gevaarlijk voor de buren en het jaagt de woningcorporatie op kosten.
 • Veiligheid
  De onrechtmatige bewoners maken zich geen zorgen over de buurt. Zij hebben geen binding met de omgeving. Ze veroorzaken vaak overlast en zorgen voor een onveilig gevoel bij de buren.